Aanleiding

Het boeit ons dat ieder project projectsaboteurs heeft, die gericht werken aan de mislukking van het project.

Het is een belangrijk fenomeen: er wordt zeer veel geld besteed aan sabotage van projecten. Het is hoog tijd hieraan meer aandacht te besteden!

Het saboteren van projecten is een vak dat volgens ons een goede methode en goed gereedschap verdient. Tot nu toe was die methode er niet, daarom hebben we die ontwikkeld. In “De projectsaboteur” laten we zien hoe je een project gestructureerd stap voor stap naar de kelder helpt.

Dat er veel gesaboteerd wordt, is wel duidelijk. Op deze site zijn enkele artikelen opgenomen waarin dat wordt beschreven.


Dion Kotteman en Jeroen Gietema